Nyheder

Nyheder


Her kan du finde nyheder om KL Forretningsviden. Her kan du se, når der sker opdateringer af eksisterende processer og informationsmodeller og når der kommer nye til.


KURSER

Publiceret 1. oktober 2020

Kommunernes arbejdsgangs udddannelse

- skab resultater med arbejdsgangsanalyse. 4 dage der bringer dig helt i mål.

Lige nu udbyder KL kurser i arbejdsgangsanlyser på to forskellige måder.

Vi underviser i KLAR-metoden (Kommunernes Lean og Arbejdsgange), som er  er en metode udviklet i KL. En metode som kan rumme både store og små projekter.


På dette kursus bliver trænet i til at anvende KLAR-metodens værktøjer. Med dem kan du forberede og gennemføre de to typer workshops analyse og redesign, som er centrale i et procesoptimeringsforløb.Dan jeres eget procesteam og skab gode arbejdsgange
- samme skaber I succes

Her får kommunerne muligheden for at opbygge deres eget procesteam. I sammensætter det hold, som skal uddannes i KLAR-metoden og KLAR-konsulenterne vil efter end uddannelse være parat til at gå ud i kommunens mange forvaltninger og optimere arbejdsgange.


Publiceret 2. oktober 2020

Nedenstående processer inden for Teknik, Miljø og Forsyning er blevet opdateret pga.

'LOV nr 646 af 19/05/2020 Lov om ændring af lov om kystbeskyttelse m.v., lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) og lov om planlægning', som begrænser klageadgangen for kystbeskyttelsesprojekter.


Det har betydet opdaterede lovreferencer for:


Skræddersyet uddannelse:

Kommunens eget procesteam

Læs programmet og tilmelding her


Andre ønsker

Har I andre ønsker til undervisning eller udarbejdelse af arbejdsgange, så tøv ikke med at kontakte vores team.


Kontaktperson

Jan Struwe Poulsen

Vicekontorchef

4533703234

JTP@kl.dk


På vej

  • Samlet oversigt over processer, lovgrundlag og blanketter
  • Processer: Ny Arkivlov - Adgang til ikke umiddelbart tilgængelige arkivalier
  • Informationsmodeller:
    Kystbeskyttelse - Enkeltprojekt
  • Processer: Specialundervisning - Indstilling til

Publiceret 29. september 2020

Ny informationsmodel for Hjælpemidler - Ledsagelse - ligger i domænet Social og Sundhed

Se her 27.00.00 Hjælpemidler - LedsagelseKLF-online behandler kun personoplysninger om KL's egne medarbejdere.

Siden anvender ikke cookies.