Nyheder

Nyheder


Her kan du finde nyheder om KL Forretningsviden. Her kan du se, når der sker opdateringer af eksisterende processer og informationsmodeller og når der kommer nye til.


18.04.2024

Ny tværgående proces for klagesagsbehandling på det socialretlige område


10.04.2024
Processerne indenfor Social og Sundhed er opdateret med links til ny Retssikkerhedslov og Ansøgning om Ledsagelse for 12-18-årige med ny Barnets lov


29.01.2024
Revision af processer for Ledsagelse 12-18 år pga. Barnets lov. Opdatering af Ledsagelse - voksne pga. ny Servicelov


10.05.2023
Inddrivelse af ejendomsskatter er opdateret med ny Straffelov og Retsplejelov


01.05.2023

Opdateret Kystbeskyttelsesprocesser med ny Miljøvurderingslov


28.10.2022
Processer vedrørende Digital Fuldmagt - se her under Demokrati og Involvering


12.05.2022

Alle processer i Social & Sundhed er opdateret med link til ny Servicelov, Retssikkerhedslov og Sundhedslov


22.03.2022
Processer om indsigt i personlige oplysninger dækket af arkivloven

19.02.19 - Indsigt i egne personoplysninger efter Arkivloven hovedproces (klf-online.dk)'


Publiceret 04.02.2022
Processer i Social & Sundhed opdateret med links til ny Retssikkerhedslov


Publiceret d. 26. november 2021
'01.24.08 - Kystbeskyttelse Enkeltprojekt' er opdateret med reference til ny Miljøvurderingslov


Publiceret d. 15. november 2021

'25.45.14 - Opkrævning og Inddrivelse - ejendomsskatterestance - hovedproces' er revideret, fordi skyldner ikke længere skal betale retsafgift.


Publiceret d. 17.09.2021
Opdatering af

'27.21.08 - Hjælpemidler - Ledsagelse 12-18 år - Ansøgning om' og

'27.48.04 - Hjælpemidler - Ledsagelse voksne - Ansøgning om'
med referencer til ny Servicelov.


Publiceret d. 16.08.2021
Opdatering af

01.24.08 - Kystbeskyttelse - Enkeltprojekt - Hovedproces
med ny blanket

MK 001 - Ansøgning om etablering eller ændring af kystbeskyttelse


Publiceret d. 13. august 2021

Opdatering af '27.21.08 - Hjælpemidler - Ledsagelse 12-18 år - Ansøgning om' og

'27.48.04 - Hjælpemidler - Ledsagelse voksne - Ansøgning om' med referencer til ny Retssikkerhedslov.


Publiceret d. 15. april 2021

Opdatering af social-lægeligt samarbejde

Processerne for 29.30.16 - Sociallægeligt samarbejde - Journaloplysninger fra sygehus og

29.30.16 - Sociallægeligt samarbejde - Attest om kronisk sygdom er opdaterede med nye lovreferencer pga. ny Sygedagpengelov

Indholdet i de relevante paragraffer er uændret.Publiceret d. 23. februar 2021

Informationsmodel for 01.24.08 Kystbeskyttelse - enkeltprojekt
Se mere om informationsmodeller her.Publiceret d. 13. januar 2021

Processen for Ledsagelse efter Socialloven er blevet op i to processer. Det afspejler, at blanketterne på dette område er blevet delt op. Der er indført adskilte blanketter for ansøgning og bevilling af ledsagelse for henholdsvis børn og voksne, jf. Serviceloven § 45 og § 97. Du kan se processerne her.
KURSER

Dan jeres eget procesteam og skab gode arbejdsgange
- samme skaber I succes

Her får kommunerne muligheden for at opbygge deres eget procesteam. I sammensætter det hold, som skal uddannes i KLAR-metoden og KLAR-konsulenterne vil efter endt uddannelse være parat til at gå ud i kommunens mange forvaltninger og optimere arbejdsgange - skabe grundlaget for forandring.


Kontakt Jan Stuve Poulsen - +4533703234 - JTP@kl.dkPubliceret 25. januar 2021


Lige nu udbyder KL kurser i arbejdsgangsanlyser på to forskellige måder.

Vi underviser i KLAR-metoden (Kommunernes Lean og Arbejdsgange), som er en metode udviklet i KL. En metode som kan rumme både store og små projekter.


Kommunernes arbejdsgangs uddannelse

- skab resultater med arbejdsgangsanalyse. 4 dage der bringer dig helt i mål.


Som følge af den store sundhedskrise, som har været over os i mange måneder, er vi allerede inde i et flow med at opbygge vores arbejdsgange, arbejdsmetoder og arbejdsrelationer på en ny måde.

Det medfører endnu større fokus på nye digitale og teknologiske løsninger både for de administrative ansatte og på fagområderne.

En af byggestenene til vellykkede projekte,  som omhandler robotics, digitalisering, kvalitetsudvikling eller lignende, er velfungerende og optimerede arbejdsgange.


Hvorfor ikke få et redskab, som kan hjælpe med at redefinere processer og arbejdsgange, et redskab som kan benyttes i helikopterperspektivet og i det helt nære perspektiv?


Information om kurset og tilmelding her

Publiceret d. 13. januar 2021

Processen for Ledsagelse efter Socialloven er blevet op i to processer. Det afspejler, at blanketterne på dette område er blevet delt op. Der er indført adskilte blanketter for ansøgning og bevilling af ledsagelse for henholdsvis børn og voksne, jf. Serviceloven § 45 og § 97.

Du kan se processerne her:

27.21.08 - Hjælpemidler - Ledsagelse 12-18 år - Ansøgning om
27.21.08 - Hjælpemidler - Ledsager 12-18 år Effektuering
27.48.04 - Hjælpemidler - Ledsagelse voksne - Ansøgning om
27.48.04 - Hjælpemidler - Ledsager Voksne Effektuering

Publiceret 2. oktober 2020

Nedenstående processer inden for Teknik, Miljø og Forsyning er blevet opdateret pga.

'LOV nr 646 af 19/05/2020 Lov om ændring af lov om kystbeskyttelse m.v., lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) og lov om planlægning', som begrænser klageadgangen for kystbeskyttelsesprojekter.


Det har betydet opdaterede lovreferencer for:


Skræddersyet uddannelse:

Kommunens eget procesteam

Læs programmet og tilmelding her


Andre ønsker

Har I andre ønsker til undervisning eller udarbejdelse af arbejdsgange, så tøv ikke med at kontakte vores team.


Kontaktperson

Jan Struwe Poulsen

Vicekontorchef

4533703234

JTP@kl.dk


På vej

  • Tværgående proces om Indhentning af følsomme personoplysninger
  • Tværgående proces om klagesagsbehandling
  • Procesbeskrivelse af udarbejdelse af grundlister/udnævne nævninge domsmænd
  • Revision af processer for sociallægeligt samarbejde


Publiceret 29. september 2020

Ny informationsmodel for Hjælpemidler - Ledsagelse - ligger i domænet Social og Sundhed

Se her 27.00.00 Hjælpemidler - LedsagelseKLF-online behandler kun personoplysninger om KL's egne medarbejdere.

Siden anvender ikke cookies.Udkast Folkeregistrering - forældremyndighed - skilsmisse

Udkast folkeregistrering - flytning fra forældre
Udkast - folkeregistrering - indrejse