Beskrivelse
Show/Hide
De blå klasser er taget fra rammearkitekturens byggeblokke - se nærmere her:
https://rammearkitektur.kl.dk/byggeblokke/

De grønne byggeblokke er specifikt for domænet, og vil gå igen i andre Informationsmodeller inden for dette domæne. Domænet vil som oftest være lig med blanketområdet - se nærmere her.
https://www.kl.dk/services/blanketter/kls-blanketsamling/www.socialebegreber.dk

KLE-nummer
Show/Hide
27.00.00 Social service i almindelighed
27.21.08 15 timers ledsagelse, børn og unge
27.48.04 Ledsageordning


Ydelse Sag behovBeskrivelse ønsketLedsager ønsketTimerMåned ledsagelseØnsketTil hjælpemidlerBenytter LedsagelseBehov Samtykke Sats behandlingUndersøgelseDokumentation behandlingsUndersøgelseDato behandlingUndersøgelsesSted dokumentationFunktionsnedsættelse Funktionsnedsættelse Helbredsforhold Ressource effektueringsplan visitationLedsagelseIndenFyldt67år harHjælperordning§96 harAndreHjælperordninger Ydelsesansøger Ressourceregel Ressource ydelse RessourceYdelsesEffektuering RessourceEffektuering ØkonomiskYdelseseffektuering ØkonomiskEffektuering Handleplan Bevilget ydelse Lovgrundlag Afslag Beslutningsgrundlag Bevillingskrivelse ØkonomiskEffektueringsplan Ledsager Effektueringsplan ØkonomiskYdelse Beregningsregel Konteringsregel Bevillingsregel Bevilling Bevillingsmodtager Ydelsesmodtager henvendelsesDato modtagetDato Beslutningsoplysninger Person Ledsagelsessag
27.00.00 Hjælpemidler - Ledsagelse