Beskrivelse
Show/Hide
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til unge mellem 16 og 18 år, som ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Fastæggelse af funktionsnedsættelse er uden for scope.

KLE-nummer
Show/Hide
27.21.08 15 timers ledsagelse, børn og unge
Relateret materiale
Show/Hide
BEK om betingelser for ledsageordningen §5 Kommunen skal tilbyde at udarbejde en handleplan for borgeren. Serviceloven § 141 Der skal foretages en helhedsvurdering. Ledsageordningen indeholder ikke socialpædagogisk bistand, men udelukkende ledsagelse til aktiviteter, som brugeren selv bestemmer indholdet i, og ordningen er således begrænset til personer, der kan efterspørge individuel ledsagelse uden socialpædagogisk indhold. 29.30.16 - Sociallægeligt samarbejde - Attest om kronisk sygdom 29.30.16 - Sociallægeligt samarbejde - Helbredsundersøgelse hos praktiserende læge 29.30.16 - Sociallægeligt samarbejde - Journaloplysninger fra sygehus 29.30.16 - Sociallægeligt samarbejde - Speciallægeerklæring eller helbredsundersøgelse 29.30.16 - Sociallægeligt samarbejde - Status/journaloptagelser fra læge Supplerende oplysninger indhentes fra Læge/Sygehus om helbredsforhold. BEK om betingelser for ledsageordningen §12 stk 2 Serviceloven § 45 Serviceloven § 52, stk 3 nr 4, 5 og 7 Ledsagelse - Er ansøger berettiget til ledsagelse efter § 45? Persondataforordningen artikel 4, nr. 11 Persondataforordningen artikel 7, stk. 3 Retssikkerhedsloven § 11 Ansøgning modtages, og sagen bliver oprettet. Fremsøg evt. tidligere sag.
27.21.08 - Hjælpemidler - Ledsagelse 12-18 år - Ansøgning om