KLE-nummer
Show/Hide
01.24.08 Tilladelse til kystbeskyttelse

erAnsøgerGrundejer Kystbeskyttelsesansøger Sagshjemmel Lovgrundlag Geopunkt Geolinje RelativPosition Georum Matrikel AdministrativInddeling Position Geoflade GeoDanmarkObjekt Lokation Adresse Ejerlav OffenliggørelsesMateriale Beslutningsgrundlag ScreeningForKonsekvensVurdering VVMScreening MiljøkonsekvensvurderingVVM AfgørelseNotat Konsekvensvurdering troOgLoveErklæring henvendelsesdato forventetUdgift begrundelseForAnsøgning modtagetDato Beslutningsoplysninger Kystbeskyttelsesområde projektbeskrivelseDokumentnummer Kystbeskyttelsesplacering oversvømmelseBeskrivelse erotionBeskrivelse kystbeskyttelsesMetodeOversvømmelse kystbeskyttelsesMetodeErosion kystbeskyttelsesMetodeOmfang projektetsFormål KystbeskyttelsesOplysninger fotosProjektplaceringDokumentnummer redegørelseOmKystbeskyttelseOversvømDokumentnummer nabostrækningPåvirkningOversvømDokumentnummer anlægDimensioneringDokumentnummer snittegningerMålsatteDokumentnummer kortMatrikelgrænserHøjdekurverDokumentnummer OversvømmelseDokumentation fotosProjektplaceringDokumentnummer redegørelseOmKystbeskyttelsenErosionDokumentnummer nabostrækningerPåvirkningErosionDokumentnummer anlæggetsDimensioneringErosionDokumentnummer snittegningerMålsatteDokumentnummer kortMatrikelgrænserDokumentnummer ErosionDokumentation etableringsÅr tilladelsesDokumentnummer kystbeskyttelseMetode eksisterendeKystbeskyttelser EksisterendeKystbeskyttelse Høringssvar samtykkeOffenliggørelseHøringsmateriale HøringsmaterialeKystbeskyttelse vilkårForTilladelse KystbeskyttelsesTilladelse Agterskrivelse Afslag Tilladelse Kystbeskyttelsessag Sag Fuldmagt Partsrepræsentant Person Virksomhed Tilladelsesansøger
01.24.08 - Kystbeskyttelse - enkeltprojekt