OM

Om KLF-online

Formålet med KLF-online er stille den viden om regler og beslutningspunkter, der i dag ligger implicit i blanketterne, til rådighed for kommuner og it-leverandører i et mere tidssvarende og mere operationelt format.Her kan du bruge KLF

KLF indeholder processer, data-, informations- og beslutningsmodeller. Processerne og modellerne beskriver det minimum af aktiviteter, som skal udføres for at overholde lovgivningen. Kommunerne planlægge de egentlige arbejdsgange ud fra processerne og modellerne, som kan bruges i kommunerne i forbindelse med:

  • Digitaliseringsprojekter
  • Organisationsforandringer
  • Arbejdsgange
  • Optimering og effektivisering


Målgruppe

  • Kommunale sagsbehandlere
  • Kommunale digitaliseringsmedarbejdere og -chefer
  • It-leverandører: mindske nye it-leverandørers markedstærskel og medvirke til et alsidigt marked for kommunerne.

I blanketterne er de underliggende regler, processer og data implicitte og udokumenterede. Grundtanken er, at der sker en opsplitning i regler, processer og data. Reglerne modelleres som Decision Models, processer som Business Process Model and Notation (BPMN) og data som informationsmodeller. Informationsmodellerne er knyttet til rammearkitekturen ved at genbruge byggeblokke som klasser. Se nærmere på rammearkitektur.kl.dk

 

KLF dokumentation tager ikke udgangspunkt i den enkelte blanket, men i en forretningsproces, hvor blanketterne/ de data som blanketterne repræsenterer, indgår.

KL Forretningsviden indgår i KL's administrative produkter, som består af:

Ligeledes er KLF en del af den fælleskommunale rammearkitektur. KLF kan bidrage til at genbruge funktioner og data på tværs.

Tidshorisont og udvikling

Med godt 700 blanketter i KL's blanketsamling er det en stor opgave at få transformeret alle blanketter til det nye KLF-format. Overgangen sker derfor ad hoc, og på basis af efterspørgsel ved konkrete større reformer og lovændringer.KLF-online behandler kun personoplysninger om KL's egne medarbejdere.

Siden anvender ikke cookies.