OM

Om KLF-online


Formålet med KLF-online er stille den viden om regler og beslutningspunkter, der i dag ligger implicit i blanketterne, til rådighed for kommuner og it-leverandører i et mere tidssvarende og mere operationelt format.


KLF står for KL Forretningsviden. Det er en videreudvikling af KL's blanketsamling. Formålet er at stille den forretningsviden, der ligger i blanketterne til rådighed for kommunerne i et mere digitaliseringsklart format.


Hvad indeholder KLF?   

Forretningsprocesser og Informationsmodeller som dokumenterer kommunal forretningsviden inden for kommunale kerneområder.


Hvad kan du bruge det til?

Kommunerne planlægge de egentlige arbejdsgange ud fra processerne og modellerne, som kan bruges i kommunerne i forbindelse med:

 • Digitaliseringsprojekter
 • Organisationsforandringer
 • Arbejdsgange
 • Optimering og effektivisering
 • God administrativ praksis

 

Hvem er målgruppen?

 • Kommunale sagsbehandlere
 • Kommunale digitaliserings-medarbejdere og –chefer
 • It-leverandører: mindske nye it-leverandørers markedstærskel og medvirke til et alsidigt marked for kommunerne.


Blanketter og KLF dækker begge store dele af den kommunale opgaveløsning. Begge har til formål at sikre lovmedholdelighed og ensartet administration på tværs af kommuner.

KLF har samtidigt til formål at fremme KL's digitaliseringsstrategi ved at koble forretningsprocesser og forvaltningspraksis med teknologi.

Ved at dokumentere med KLF bliver den implicitte viden fra blanketterne om regler, beslutningspunker og processer tilgængelig og tydelig. Se mere om regler, processer og data her,

Metoder til at dokumentere regler, processer og data er uddybet her.

I blanketterne er de underliggende regler, processer og data implicitte og udokumenterede. Grundtanken er, at der sker en opsplitning i regler, processer og data. Reglerne modelleres som Decision Models, processer som Business Process Model and Notation (BPMN) og data som informationsmodeller. Informationsmodellerne er knyttet til rammearkitekturen ved at genbruge byggeblokke som klasser. Se nærmere på rammearkitektur.kl.dk

 

KLF dokumentation tager ikke udgangspunkt i den enkelte blanket, men i en forretningsproces, hvor blanketterne/ de data som blanketterne repræsenterer, indgår.

Her kan du bruge KLF

KLF indeholder processer, data-, informations- og beslutningsmodeller. Processerne og modellerne beskriver det minimum af aktiviteter, som skal udføres for at overholde lovgivningen. Kommunerne planlægge de egentlige arbejdsgange ud fra processerne og modellerne, som kan bruges i kommunerne i forbindelse med:

 • Digitaliseringsprojekter
 • Organisationsforandringer
 • Arbejdsgange
 • Optimering og effektivisering


Målgruppe

 • Kommunale sagsbehandlere
 • Kommunale digitaliseringsmedarbejdere og -chefer
 • It-leverandører: mindske nye it-leverandørers markedstærskel og medvirke til et alsidigt marked for kommunerne.

KL Forretningsviden indgår i KL's administrative produkter, som består af:

Ligeledes er KLF en del af den fælleskommunale rammearkitektur. KLF kan bidrage til at genbruge funktioner og data på tværs.

Tidshorisont og udvikling

Med godt 700 blanketter i KL's blanketsamling er det en stor opgave at få transformeret alle blanketter til det nye KLF-format. Overgangen sker derfor ad hoc, og på basis af efterspørgsel ved konkrete større reformer og lovændringer.


Sygedagpenge - udkast

KLF-online behandler kun personoplysninger om KL's egne medarbejdere.

Siden anvender ikke cookies.