Forside

KLF-online


KLF står for KL Forretningsviden. KLF indeholder processer/arbejdsgange inden for kommunale områder. Det er en videreudvikling af KL's blanketsamling. Formålet er at stille den forretningsviden, der ligger i blanketterne til rådighed for kommunerne i et mere digitaliseringsklart format.

KLF er inddelt efter den fælleskommunale domænestruktur

Processer og informationsmodeller i KLF er inddelt efter domænestrukturen, som vist nedenfor, der dækker den kommunale forretning. På den måde kan KLF kaste lys over forretningskompleksiteten i kommunen eller fungere som beslutningsstøtte.
KL udvider løbende KLF

KL tilføjer løbende ny dokumentation af processer, informationsmodeller og datamodeller til de forskellige domæner. Processer/arbejdsgange bliver udarbejdet i forbindelse med større lovændringer, eller at kommunerne får et nyt område - fx kystbeskyttelse.
Hvis du ikke finder den ønskede proces her på sitet, kan du prøve at søge den på Arbejdsgangsbanken.dk.

OBS - Arbejdsgangsbankens processer er ikke opdateret siden 2010 og bliver ikke opdateret ved lovændringer.


Læs mere

Nyheder - se oversigt her

28.10.2022
Processer vedrørende Digital Fuldmagt - se her under Demokrati og Involvering


12.05.2022

Alle processer i Social & Sundhed er opdateret med link til ny Servicelov, Retssikkerhedslov og Sundhedslov


22.03.2022
Processer om indsigt i personlige oplysninger dækket af arkivloven

'19.02.19 - Indsigt i egne personoplysninger efter Arkivloven hovedproces (klf-online.dk)'

På vej

  • Samlet oversigt over processer, lovgrundlag og blanketter
  • Processer/arbejdsgange om udstedelse af Digital Fuldmagt
  • Processer om folkeregistrering i forbindelse med forældremyndighed

KLF-online behandler kun personoplysninger om KL's egne medarbejdere.

Siden anvender ikke cookies.