Forside

KLF-online


KLF står for KL Forretningsviden. Det er en videreudvikling af KL's blanketsamling. Formålet er at stille den forretningsviden, der ligger i blanketterne til rådighed for kommunerne i et mere digitaliseringsklart format.

KLF er inddelt efter den fælleskommunale domænestruktur

Processer og informationsmodeller i KLF er inddelt efter domænestrukturen, som vist nedenfor, der dækker den kommunale forretning. På den måde kan KLF kaste lys over forretningskompleksiteten i kommunen eller fungere som beslutningsstøtte.
KL udvider løbende KLF

KL tilføjer løbende ny dokumentation af processer, informationsmodeller og datamodeller til de forskellige domæner. Hvis du ikke finder den ønskede proces her på sitet, kan du prøve at søge den på Arbejdsgangsbanken.dk.

OBS - Arbejdsgangsbankens processer er ikke opdateret siden 2010 og bliver ikke opdateret ved lovændringer.


Læs mere

Nyheder - se oversigt her
15.04.2021 Opdatering af social-lægeligt samarbejde

Processerne for

29.30.16 - Sociallægeligt samarbejde - Journaloplysninger fra sygehus og

29.30.16 - Sociallægeligt samarbejde - Attest om kronisk sygdom er opdaterede med nye lovreferencer pga. ny Sygedagpengelov

Indholdet i de relevante paragraffer er uændret.23.02.2021
Informationsmodel
for 01.24.08 Kystbeskyttelse - enkeltprojekt
Se mere om informationsmodeller her.På vej

  • Samlet oversigt over processer, lovgrundlag og blanketter
  • Processer: Ny Arkivlov - Adgang til arkivalier
  • Oversigtsproces over indsigt i egne personoplysninger
  • Processer om folkeregistrering i forbindelse med forældremyndighed
KLF-online behandler kun personoplysninger om KL's egne medarbejdere.

Siden anvender ikke cookies.