Forside


KLF er inddelt efter den fælleskommunale domænestruktur

Processer, informations- og datamodeller i KLF er inddelt efter domænestrukturen som vist nedenfor, der dækker den kommunale forretning. På den måde kan KLF kaste lys over forretningskompleksiteten i kommunen eller fungere som beslutningsstøtte.


KL udvider løbende KLF

KL tilføjer løbende ny dokumentation af processer, informationsmodeller og datamodeller til de forskellige domæner. Hvis du ikke finder den ønskede proces her på sitet, kan du prøve at søge den på Arbejdsgangsbanken.dk.

OBS - Arbejdsgangsbankens processer er ikke opdateret siden 2010 og bliver ikke opdateret ved lovændringer.


Læs mere

KLF-online er under opbygning

Klik dig rundt og se hvad der venter forude


Vi regner med at være i luften med den endelige version medio 2020

Hvad indeholder KLF?   

Forretningsprocesser og Informationsmodeller inden for kommunale kerneområder.


Hvad kan du bruge det til?

Kommunerne planlægge de egentlige arbejdsgange ud fra processerne og modellerne, som kan bruges i kommunerne i forbindelse med:

  • Digitaliseringsprojekter
  • Organisationsforandringer
  • Arbejdsgange
  • Optimering og effektivisering
  • God administrativ praksis

 

Hvem er målgruppen?

  • Kommunale sagsbehandlere
  • Kommunale digitaliserings-medarbejdere og –chefer
  • It-leverandører: mindske nye it-leverandørers markedstærskel og medvirke til et alsidigt marked for kommunerne.

  Arbejdsmarked & Erhverv

  Børn & UngePå KLF online finder du processer og informationsmodeller inden for kommunale kerneområder

KLF står for KL Forretningsviden. Det er en videreudvikling af KL's blanketsamling. Formålet er at stille den forretningsviden, der ligger i blanketterne til rådighed for kommunerne i et mere digitaliseringsklart format.


KLF (KL Forretningsviden) består af forretningsprocesser, informationsmodeller og datamodeller for den kommunale forretning. KLF er en videreudvikling af KL's blanketsamling, og begge dækker store dele af den kommunale opgaveløsning. Begge har til formål at sikre lovmedholdelighed og ensartet administration på tværs af kommuner.

KLF har samtidigt til formål at fremme KL's digitaliseringsstrategi ved at koble forretningsprocesser og forvaltningspraksis med teknologi.

Formålet med KLF er at stille forretningsviden, der i dag ligger i blanketterne, til rådighed for kommunerne i et mere digitaliseringsklart format. Ved at dokumentere med KLF bliver den implicitte viden fra blanketterne om regler, beslutningspunker og processer tilgængelig og tydelig. Se mere om regler, processer og data her,

Metoder til at dokumentere regler, processer og data er uddybet her.

KLF-online er under opbygning

Klik dig rundt og se hvad der venter forude


Vi regner med at være i luften med den endelige version medio 2020

KLF-online er under opbygning

Klik dig rundt og se hvad der venter forude


Vi regner med at være i luften med den endelige version medio 2020KLF-online behandler kun personoplysninger om KL's egne medarbejdere.

Siden anvender ikke cookies.