Forside

KLF-online


KLF står for KL Forretningsviden. Det er en videreudvikling af KL's blanketsamling. Formålet er at stille den forretningsviden, der ligger i blanketterne til rådighed for kommunerne i et mere digitaliseringsklart format.

KLF er inddelt efter den fælleskommunale domænestruktur

Processer og informationsmodeller i KLF er inddelt efter domænestrukturen, som vist nedenfor, der dækker den kommunale forretning. På den måde kan KLF kaste lys over forretningskompleksiteten i kommunen eller fungere som beslutningsstøtte.
KL udvider løbende KLF

KL tilføjer løbende ny dokumentation af processer, informationsmodeller og datamodeller til de forskellige domæner. Hvis du ikke finder den ønskede proces her på sitet, kan du prøve at søge den på Arbejdsgangsbanken.dk.

OBS - Arbejdsgangsbankens processer er ikke opdateret siden 2010 og bliver ikke opdateret ved lovændringer.


Læs mere

Nyheder - se oversigt her

26.11.2021
'01.24.08 - Kystbeskyttelse Enkeltprojekt' er opdateret med reference til ny Miljøvurderingslov


15.11.2021
'25.45.14 - Opkrævning og Inddrivelse - ejendomsskatterestance - hovedproces' er revideret, fordi skyldner ikke længere skal betale retsafgift.

17.09.2021
Opdatering af

'27.21.08 - Hjælpemidler - Ledsagelse 12-18 år - Ansøgning om' og

'27.48.04 - Hjælpemidler - Ledsagelse voksne - Ansøgning om'
med referencer til ny Servicelov.


På vej

  • Samlet oversigt over processer, lovgrundlag og blanketter
  • Processer: Ny Arkivlov - Adgang til arkivalier
  • Oversigtsproces over indsigt i egne personoplysninger
  • Processer om folkeregistrering i forbindelse med forældremyndighed
KLF-online behandler kun personoplysninger om KL's egne medarbejdere.

Siden anvender ikke cookies.