Forside

KLF-online


KLF står for KL Forretningsviden. KLF indeholder processer/arbejdsgange inden for kommunale områder. Det er en videreudvikling af KL's blanketsamling. Formålet er at stille den forretningsviden, der ligger i blanketterne til rådighed for kommunerne i et mere digitaliseringsklart format.

KLF er inddelt efter den fælleskommunale domænestruktur

Processer og informationsmodeller i KLF er inddelt efter domænestrukturen, som vist nedenfor, der dækker den kommunale forretning. På den måde kan KLF kaste lys over forretningskompleksiteten i kommunen eller fungere som beslutningsstøtte.
KL udvider løbende KLF

KL tilføjer løbende ny dokumentation af processer, informationsmodeller og datamodeller til de forskellige domæner. Processer/arbejdsgange bliver udarbejdet i forbindelse med større lovændringer, eller at kommunerne får et nyt område - fx kystbeskyttelse.
Hvis du ikke finder den ønskede proces her på sitet, kan du prøve at søge den på Arbejdsgangsbanken.dk.

OBS - Arbejdsgangsbankens processer er ikke opdateret siden 2010 og bliver ikke opdateret ved lovændringer.


Læs mere

Nyheder - se oversigt her

10.04.2024
Processerne indenfor Social og Sundhed er opdateret med links til ny Retssikkerhedslov og Ansøgning om Ledsagelse for 12-18-årige med ny Barnets lov


29.01.2024
Revision af processer for Ledsagelse 12-18 år pga. Barnets lov. Opdatering af Ledsagelse - voksne pga. ny Servicelov


10.05.2023
Inddrivelse af ejendomsskatter er opdateret med ny Straffelov og RetsplejelovPå vej

  • Tværgående proces om Indhentning af følsomme personoplysninger
  • Tværgående proces om klagesagsbehandling
  • Procesbeskrivelse af udarbejdelse af grundlister/udnævne nævninge domsmænd
  • Revision af processer for sociallægeligt samarbejde
KLF-online behandler kun personoplysninger om KL's egne medarbejdere.

Siden anvender ikke cookies.