Beskrivelse
Show/Hide
Satserne bliver reguleret én gang om året.
Lovgrundlag
Show/Hide
KLE-nummer
Show/Hide
27.48.04 Ledsageordning
Serviceloven § 97 Kommunen skal godkende ledsageren. 81.03.00 - Personaleadministration - Indhente børne og straffeattest Kommunen godkender ledsageren. Kommunen sørger for ledsagerens ansættelse og står for lønudbetaling, skattetræk med mere. 81.03.00 - Personaleadministration - Indhente børne og straffeattest Kommunen finder en ledsager, sørger for ledsagerens ansættelse og står for lønudbetaling med mere. Kontant tilskud forudsætter, at brugeren selv er i stand til at administrere ledsageordningen, herunder at ansætte ledsageren og være ansvarlig for tilrettelæggelse af ordningen. Brugeren kan dog aftale med kommunalbestyrelsen, at denne efter anvisning fra brugeren og accept fra ledsageren udbetaler løn direkte til ledsageren og forestår skattetræk m.v.
27.48.04 - Hjælpemidler - Ledsager Voksne Effektuering