Beskrivelse
Show/Hide
Overproces for indsigt i egne personoplysninger efter Arkivlovens §§ 39a og 39b.
Et offentligt arkiv eller § 7-arkiv er den arkivinstitution, der varetager de formål, som er nævnt i Arkivlovens § 7. Kommuner/regioner kan ifølge arkivlovens § 7 oprette arkiver med følgende formål:
- at sikre muligheden for kassation af ikke-bevaringsværdige offentlige arkivalier,
- at stille arkivalier til rådighed for borgere og myndigheder, herunder til forskningsformål,
- samt at vejlede borgere og myndigheder i benyttelse af arkivalier

En kommune kan enten have sit eget arkiv eller overdrage arkivalier til Rigsarkivet.

Arkivalier om persondata skal afleveres til arkiv, når de er 20 år gamle.

KLE-nummer
Show/Hide
19.02.19 Indsigt i egne personoplysninger, offentlige arkiver
Arkivloven § 39a, stk 2 Arkivloven § 39b, stk 2 Hvis begæringen om indsigt dækker både papir- og digitale arkivalier, behandles efter både 39a og 39b. 19.02.19 - § 39B Indsigt i egne personoplysninger papirarkivalier 19.02.19 - § 39a Indsigt i egne personoplysninger digitale arkivalier
19.02.19 - Indsigt i egne personoplysninger efter Arkivloven hovedproces