Beskrivelse
Show/Hide
Satserne bliver reguleret én gang om året.
Lovgrundlag
Show/Hide
KLE-nummer
Show/Hide
27.21.08 15 timers ledsagelse, børn og unge
27.00.00 Social service i almindelighed

81.03.00 - Personaleadministration - Indhente børne og straffeattest Kommunen godkender ledsageren. Kommunen sørger for ledsagerens ansættelse og står for lønudbetaling, skattetræk med mere. 81.03.00 - Personaleadministration - Indhente børne og straffeattest Kommunen finder en ledsager, sørger for ledsagerens ansættelse og står for lønudbetaling med mere. Serviceloven § 45 Borgeren har ret til selv at udpege en person til at fungere som ledsager. Dog må det normalt ikke være en forælder, en ægtefælle, eller et lignende nærtstående familiemedlem. Kommunen skal godkende ledsageren. Ledsageren kan udpeges og ansættes af kommunen.
27.21.08 - Hjælpemidler - Ledsager 12-18 år Effektuering