Beskrivelse
Show/Hide
Satserne bliver reguleret én gang om året.
KLE-nummer
Show/Hide
27.21.08 15 timers ledsagelse, børn og unge
27.00.00 Social service i almindelighed

Kommunen skal godkende ledsageren. Kommunen godkender ledsageren. Kommunen sørger for ledsagerens ansættelse og står for lønudbetaling, skattetræk med mere. Kommunen finder en ledsager, sørger for ledsagerens ansættelse og står for lønudbetaling med mere. BEK om betingelser for ledsageordningen § 11-12 Kontant tilskud forudsætter, at brugeren selv er i stand til at administrere ledsageordningen, herunder at ansætte ledsageren og være ansvarlig for tilrettelæggelse af ordningen. Brugeren kan dog aftale med kommunalbestyrelsen, at denne efter anvisning fra brugeren og accept fra ledsageren udbetaler løn direkte til ledsageren og forestår skattetræk m.v. Serviceloven § 45 Borgeren har ret til selv at udpege en person til at fungere som ledsager. Dog må det ikke være en forælder, en ægtefælle, eller et lignende nærtstående familiemedlem. Kommunen skal godkende ledsageren. Ledsageren kan udpeges og ansættes af kommunen. Endelig kan borgeren vælge at få udbetalt et kontant tilskud og selv ansætte ledsagere. Ledsageren skal dog stadigvæk godkendes af kommunen.
27.21.08 - Hjælpemidler - Ledsager 12-18 år Effektuering