Beskrivelse
Show/Hide
Er du mellem 12 og 67 år, og har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan du søge kommunen om en ledsageordning. Hvis du har fået tildelt ledsageordningen, inden du er fyldt 67 år, kan du fortsat benytte ordningen, når du er fyldt 67 år.
Ordningen er et ekstra tilbud til personer med handicap, og ordningen kan derfor ikke erstatte anden hjælp som for eksempel praktisk hjælp i hjemmet.
Fra borger.dk

Fastæggelse af funktionsnedsættelse er uden for scope.

KLE-nummer
Show/Hide
27.48.04 Ledsageordning
Relateret materiale
Show/Hide
Afslag/Afgør sag*/Borger med nedsat funktionsevne Afslag/Afgør sag*/Borger med nedsat funktionsevne Evt. handleplan/Afgør sag*/Borger med nedsat funktionsevne Evt. handleplan/Afgør sag*/Borger med nedsat funktionsevne Botilbud BEK om betingelser for ledsageordningen §12 stk 2 Serviceloven § 97 Pensionsloven § 1a Ledsagelse Er ansøger berettiget til ledsagelse efter § 97? BEK om betingelser for ledsageordningen §5 Ledsagelse - Afgør om borger kan bevilges ledsagelse efter § 97 Hvis borgeren i forvejen modtager ledsagelse, der svarer til ledsagelse efter § 97, fradrages det antal timer, som borgeren modtager i boligstøtte fra de 15 timer pr måned, som kan bevilges.
 
Hvis kommunen træffer afgørelse om, at dele af ledsagelsen skal gives som en integreret del af det servicetilbud ansøgeren modtager i eget hjem eller i et botilbud, videregiver kommunen bevillingsskrivelsen og personnummer til personalet i ansøgerens boform. Kræver samtykke fra ansøger. Kommunen skal tilbyde at udarbejde en handleplan for borgeren. Serviceloven § 141 Der skal foretages en helhedsvurdering. Ledsageordningen indeholder ikke socialpædagogisk bistand, men udelukkende ledsagelse til aktiviteter, som brugeren selv bestemmer indholdet i, og ordningen er således begrænset til personer, der kan efterspørge individuel ledsagelse uden socialpædagogisk indhold. Supplerende oplysninger indhentes fra Læge/Sygehus om helbredsforhold. Persondataforordningen artikel 4, nr. 11 Persondataforordningen artikel 7, stk. 3 Retssikkerhedsloven § 11 Ansøgning modtages, og sagen bliver oprettet. Fremsøg evt. tidligere sag.
27.48.04 - Hjælpemidler - Ledsagelse voksne - Ansøgning om