K04 - Tværgående - Høring G01 - Tværgående - Afgørelse efter forvaltningsloven  - træffer G01 - Tværgående - Henvendelse - Giver vejledning og bistand 00.07.04 - Tværgående - Partshøring efter forvaltningsloven - Vurderer pligt til 00.07.04 - Tværgående - Partshøring efter forvaltningsloven - foretager 00.07.02 - Tværgående processer - Partens udtaleret - behandler begæring (Korrekt) 00.07.02 - Tværgående - Parters repræsentation - Godkender
KLF - Domæneoverblik - Tværgående og Generisk