Beskrivelse
Show/Hide
Sagsproces mønsteret beskriver den samlede proces omkring modtagelse af en henvendelse, placering af sagen, fremfinding af oplysninger, afgørelse, effektuering m.m. Dette mønster beskriver sammenhængen mellem sagens tilstande (iflg. standarden), forretningens processer og de dokumenter, der håndteres undervejs. Mønstret fastholder et sprogbrug og en struktur i de forretningsområder, der benytter sig af det.

Brug af Sagsprocesmønster
Mønsteret kan bruges konkret til at specificere nye systemer, der skal behandle kommunale sager.

Her konkretiseres mønsteret til to forskellige områder:
1. Behandling af ansøgning om byggetilladelse
2. Tvangsanbringelse af børn

Slet sag og dokumenter Arkiver Når sagen ikke længere har juridisk eller administrativ betydning, kan den lukkes. Lav endelig opfølgning på sag Løbende opfølgning på sag Effektuer Fastlæg effektueringsplan Afgør sag Oplys sag Opret sag Ansøgning skal afgives digitalt.
Sagsprocesmønster