29.30.16 - Sociallægeligt samarbejde - Status/journaloptagelser fra læge 29.30.16 - Sociallægeligt samarbejde - Speciallægeerklæring eller helbredsundersøgelse 29.30.16 - Sociallægeligt samarbejde - Journaloplysninger fra sygehus 29.30.16 - Sociallægeligt samarbejde - Helbredsundersøgelse hos praktiserende læge 29.30.16 - Sociallægeligt samarbejde - Attest om kronisk sygdom 27.00.00 - Hjælpemidler - Ledsager effektuering 27.00.00 - Hjælpemidler - Ledsagelse - Ansøgning om
KLF - Domæneoverblik - Social og Sundhed