29.30.16 - Sociallægeligt samarbejde - Status/journaloptagelser fra læge 29.30.16 - Sociallægeligt samarbejde - Journaloplysninger fra sygehus 29.30.16 - Sociallægeligt samarbejde - Helbredsundersøgelse hos praktiserende læge 29.30.16 - Sociallægeligt samarbejde - Attest om kronisk sygdom 27.00.00 Hjælpemidler - Ledsagelse 27.48.04 - Hjælpemidler - Ledsager Voksne Effektuering 27.48.04 - Hjælpemidler - Ledsagelse voksne - Ansøgning om 34.45.40 - Hjælpemidler - Ledsagelse 12-18 år - Ansøgning om
KLF - Domæneoverblik - Social og Sundhed