A53 - Tværgående - Egenacces efter Offentlighedsloven § 8 A53 - Tværgående - Partsaktindsigt - Behandler anmodning fra part A53 - Tværgående - Indsigt i egne personoplysninger hovedproces 25.45.14 - Opkrævning og  Inddrivelse - ejendomsskatterestance - hovedproces 23.25.10 - Tværgående - Indsigt efter artikel 15- behandler anmodning 19.02.19 - Indsigt i egne personoplysninger efter Arkivloven hovedproces
KLF - Domæneoverblik - Demokrati og Involvering