A53 - Tværgående - Egenacces efter Offentlighedsloven § 8 A53 - Tværgående - Partsaktindsigt - Behandler anmodning fra part A53 - Tværgående - Indsigt i egne personoplysninger hovedproces 25.45.14 - Opkrævning og  Inddrivelse - ejendomsskatterestance - hovedproces 23.30.15 - Fællesoffentlig digitalisering -  Digital Fuldmagt personlig hjælp 23.30.15 -  Fællesoffentlig digitalisering - Digital Fuldmagt selvbetjening Udsteder fritaget for Digital Post 23.30.15 -  Fællesoffentlig digitalisering - Digital Fuldmagt - selvbetjening fuldmagtsgiver udsteder 23.30.15 -  Fællesoffentlig digitalisering  - Digital Fuldmagt selvbetjening Fuldmagtsmodtager anmoder 23.25.10 - Tværgående - Indsigt efter artikel 15- behandler anmodning 19.02.19 - Indsigt i egne personoplysninger efter Arkivloven hovedproces
KLF - Domæneoverblik - Demokrati og Involvering