Beskrivelse
Show/Hide
Arbejdsgangen beskriver forvaltningslovens bestemmelser om parters adgang til aktindsigt. Der kan i specifikke love være skærpede bestemmelser.
Forvaltningsloven § 9b Vejl. af 4-12-1986 om forvaltningsloven pkt. 101 Hvis indsigten vedrører en verserende sag, skal sagens afgørelse udskydes, så ansøger har mulighed for at sætte sig ind i materialet fra partsaktindsigten. Vejledning om Forvaltningsloven, pkt. 82-86 Forvaltningsloven § 14a Forvaltningsloven §§ 11-15 Vejledning om Forvaltningsloven, pkt. 83-96 Vejledning om Forvaltningsloven, pkt. 64-82 Forvaltningsloven §§ 16-17 Vejledning om Forvaltningsloven, pkt. 101-103 Hvis anmodningen ikke kan imødekommes inden for tidsfristen , skal parten have besked om årsagen, og hvornår anmodningen kan forventes imødekommet. Forvaltningsloven §§ 11-15 Vejledning om Forvaltningsloven, pkt. 98-100 Forvaltningsloven §§ 9-10 Vejledning om Forvaltningsloven, pkt. 50-56 A53 - Tværgående - Indsigt i egne oplysninger sub Vurder anmodning Sagen oprettes med samme KLE-nummer, som den sag der søges aktinsigt i, men med facet A53.
A53 - Tværgående - Partsaktindsigt - Behandler anmodning fra part