Beskrivelse
Show/Hide
Denne proces dækker udelukkende processer, hvor borgere begærer indsigt i egne oplysninger.
Andre former for aktindsigt dækker indsigt, som ikke er borgerens egne personlige oplysninger er fx indsigt i miljøoplysninger og meroffentligthedsindsigt efter Offentlighedsloven.

'Du skal som udgangspunkt give den registrerede indsigt og/eller akt indsigt efter de regler, der i den konkrete sag er mest gunstig for den registrerede. Det er i den forbindelse underordnet, hvilket regelsæt den registrerede har henvist til, da den pågældende bad om indsigt eller aktindsigt.'

Datatilsynets Vejledning om registreredes rettigheder afsnit 4.4

Kilde:

Offentlighedsportalen
Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder

Konkrete ansøgninger om indsigt i registrerede oplysninger journaliseres med facet A53, som kombineres med det emne der bedst dækker, hvad der anmodes om indsigt i.

Relateret materiale
Show/Hide
Indsigt personlige oplysninger - Hvilken lovgivning giver ansøgeren den bedste indsigt? Hvis borgeren anmoder om indsigt efter en bestemt lovgivning, kan man som udgangspunkt efterkomme borgerens ønske. A53 - Tværgående - Egenacces efter Offentlighedsloven § 8 Offentlighedsloven § 8 Indsigten begrænser sig til ikke-afgørelsessager, og der er konkrete undtagelsesbestemmelser. 19.02.19 - Indsigt i egne personoplysninger efter Arkivloven hovedproces Arkivloven § 39a Arkivloven § 39b 23.25.10 - Tværgående - Indsigt efter artikel 15- behandler anmodning Databeskyttelsesforordningen artikel 15 A53 - Tværgående - Partsaktindsigt - Behandler anmodning fra part Forvaltningsloven §§ 9-10 Indsigten gives i hele sagen, og der er næsten ingen undtagelsesbestemmer fra indsigten. Hvis borgeren anmoder om indsigt efter en bestemt lovgivning, vil vedkommende som udgangspunkt få det.
A53 - Tværgående - Indsigt i egne personoplysninger hovedproces