Tværgående - Gør det rigtigt første gang - automatisk validering KLF - Tværgående processer - Journalisering - journaliserer dokument K04 - Tværgående - Høring G01- Tværgående - Gør det rigtigt første gang - vejledninger G01 - Tværgående - Oplyser sag - generisk mønster G01 - Tværgående - Indhente oplysninger i ansøgningssager om rent pr... G01 - Tværgående - Henvendelse - Giver vejledning og bistand G01 - Tværgående - Gør det rigtigt første gang - vejledning ifm aflevering af ... G01 - Tværgående - Afgørelse efter forvaltningsloven  - træffer A53 - Tværgående - Aktindsigt - Behandler offentlighedens begæring A53 - Tværgående - Aktindsigt - Behandler begæring fra part 27.69.24 - Tværgående - Samtykke efter retssikkerhedsloven - Indhenter 27.69.24 - Tværgående - Indhenter økonomiske oplysninger i sag dækket af ... 27.69.24 - Tværgående - Indhente oplysninger i sag dækket af Retssikkerhedsloven 00.07.08 - Tværgående - Videregiver personoplysninger efter persondataloven 00.07.08 - Tværgående - Videregiver personoplysninger  - efter retsikkerhedsloven 00.07.08 - Tværgående - Videregiver fortrolige oplysninger efter forvaltni... 00.07.04 - Tværgående - Partshøring efter forvaltningsloven - Vurderer pligt til 00.07.04 - Tværgående - Partshøring efter forvaltningsloven - foretager 00.07.02 - Tværgående processer - Partens udtaleret - behandler begæring (Korrekt) 00.07.02 - Tværgående - Parters repræsentation - Godkender
KLF - Domæneoverblik - Tværgående og Generisk